Over Proeftuin Oosterhout


Proeftuin Oosterhout wil een bijdrage leveren aan het winkelhart van Oosterhout door leegstand van winkels tegen te gaan.

Dat doen we door partijen bij elkaar te brengen. Een ondernemer met een plan voor een winkel voor korte of langere tijd willen we koppelen aan een verhuurder met een leeg pand. Om dat te kunnen doen, moeten we weten wat voor (originele) ideeën er zijn én welke ruimtes waarvoor beschikbaar zijn.

Op deze site bieden we een platform waar zoekers naar en aanbieders van (tijdelijk) beschikbare winkelruimte elkaar kunnen vinden.

We willen startende en bestaande (lokale, regionale en nationale) ondernemers en ondernemingen stimuleren om nieuwe initiatieven te ontplooien in Oosterhout. We zullen daar een actieve rol in gaan spelen door partijen te verbinden en waar mogelijk te ondersteunen om ideeën uit te wisselen en naar kansen te kijken. Proeftuin Oosterhout is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Oosterhout, de vereniging commercieel onroerend goed Oosterhout (Vecoo), de Bruisende Binnenstad en Pop-Up Solutions.

Doelstellingen


  • Toenemende winkelleegstand tegen gaan
  • Verbeteren aanblik van de winkelstraten
  • Commercieel toegevoegde waarde creëren, ook voor de lange termijn
  • Bij elkaar brengen belanghebbenden en zorgen voor consensus
  • Creativiteit en ondernemerschap stimuleren
  • Startende / kleine ondernemers op weg helpen
  • Versterken profilering Oosterhout winkelstad

 

Partners